Mieli ja tunteet

Erityisherkkyys, stressi ja oman sisäisen äänen vahvistaminen

Omien rajojen kuuntelu ei ole aina helppoa. Varsinkaan tällaiselle liian kiltille erityisherkälle. Erityisherkkänä aistii hyvin tarkkaan muiden tunnetiloja ja elekieltä. Tämä havainnoinnin voimakkuus voi korostua varsinkin stressissä, kun on ylivirittynyt. 

Ylikuormitusoireiden, kuten kroonisen stressin myötä olen huomannut tulleeni vähän yliherkäksi tulkitessani ja analysoidesani muiden ihmisten tunnetiloja ja elekieltä. Ongin niistä liian helposti henkilökohtaisuuksia ja luon uusia pelkoja. 

Pitkään jatkuneessa ylikuormitustilanteessa voi jollakin tapaa herkistyä tietyille, rajatuille tilanteille ja asioille. Omat, pitävät rajat ovat erityisen tärkeät erityisherkälle, sillä ilman toimimista niiden mukaan, ylivirittyy helposti ja tällöin polkee alas omaa sisäistä ääntä. 

Myös omien tunteiden ja mielipiteiden tuominen esille on tärkeää, jotta turhaa painetta, kuten vihaa tai katkeruutta ei jää itsen sisälle. Tämä on myös oleellista tasavertaisen suhteen kannalta. Aina tämä ei ole helppoa, jos on tottunut miellyttämään muita ja piilottamaan omat halunsa. 

Tällaisia piiloon kertyneitä tunteita on hyvä päästä purkamaan, vaikkei se olisi aluksi helppoa. Sen voi aloittaa vaikka kirjoittamalla leikisti kirjeen haluamalleen henkilölle ja purkaa näin esimerkiksi omaa vihaa ja opetella aluksi vähitellen pitämään puoliaan lähipiirissään. 

Erityisherkät välttävät monesti ristiriitatilanteita ja ovat hienotunteisia. Jos on tottunut liikaan miellyttämiseen, suora itseilmaisu vaikeassakin tilanteessa ei ole aina helppoa. Lisäksi halu tulla hyväksytyksi voi varjostaa tätä. Näistä tilanteista piiloutuminen ei ole hyväksi, sillä tilanteet voivat muuttua entistä vaikeammiksi ja vahvemman tuntuisiksi, jos väistelee totuutta. 

Tavat, joilla ihminen suhtautuu omiin tunteisiinsa, opitaan jo varhain. Lapsuuden perheestä lähtevät ne mallit, joiden kautta olemme oppineet käsittelemään omia tunteitamme ja sitä kautta myös rajojamme. 

Onneksi myös aikuisiällä voi korjata monia lapsuuden huonoja kokemuksia ja saada korvaavia kokemuksia. Erityisherkän kyky aistia tilanteita on kokonaisvaltaista ja toisinaan hyvinkin syvällistä. Ne ovat hyviä puolia erityisherkkyydessä ja herkillä voi olla hyvä käsityskyky erilaisista ihmisistä ja tilanteista. 

Jos on tottunut olemaan kroonisesti kiltti, ei ole helppoa alkaa ilmaisemaan tunteitaan ja mielipiteitä suoraan ja peittelemättä. Siitä voi helposti kokea syyllisyyttä, vaikka ei oman mielipiteen sanominen ole väärin. Erityisherkän on hyvä oppia sanoittamaan tunteitaan suoraan ja jämäkästi, jotta voi olla tyytyväinen myös itseensä.

Vastaa